Tjänster

Våra tjänster


Svämmar avloppet över?


Har du fått ett brev från kommunen att ditt avlopp måste åtgärdas?


Då är det hög tid att kontakta oss så att vi kan hjälpa dig

med att få ett fungerande och miljögodkänt avlopp

med 10 års funktionsgaranti.


Vi sköter hela processen från ansökan till installation.

Flödet för ett typiskt ärende:


 • Du har fått ett brev från kommunen om att ditt avlopp inte är godkänt och måste åtgärdas.
 • Du kontaktar oss för ett besök.
 • Vi tar fram underlag inför besöket.
 • Vi besöker dig för att titta på ditt befintliga avlopp. Vi diskuterar, mäter och antecknar.
 • Baserat på informationen från besöket tar vi fram ett preliminärt förslag på lösning och förankrar det med dig.
 • För att kunna fastställa lämplig lösning gräver vi en ca 2,5 meter djup provgrop där vi undersöker markförhållanden som jordarter samt djup till grundvatten och eventuellt berg.
 • Baserat på resultatet från provgropen tar vi fram en detaljerad lösning för ditt avlopp.
 • Vi tar fram alla underlag som behövs och efter att du godkänt dessa kontaktar vi kommunen för att ordna ett tillstånd.
 • När tillståndet kommer från kommunen planerar vi in en tidpunkt för att installera ditt nya avlopp.
 • Material levereras hem till dig.
 • Vi gräver och installerar ditt nya avlopp. I många fall kan du använda ditt befintliga avlopp under arbetet och vi kopplar in det nya när det är klart.
 • Vid behov tar vi bort delar av ditt gamla avlopp. Så gott som alltid så är det lämpligt att lämna det mesta av det gamla på plats i marken och bara ta bort det som sticker upp ovan mark.
 • Vi återställer ytskikten. Visst efterarbete kommer att behövas i form av avjämning och sådd av gräs etc. Kunder vill ofta göra detta själva..
 • Vi skickar in en anmälan till kommunen att allt är klart och de uppdaterar sina register med slamtömningsintervall.